Algemeen

rubrieken Algemeen

Bestuur

B & O team

Blad Langzij

Webcam


Bestuur

Website: www.wvflevo.nl email: info@wvflevo.nl    

B&O team

  Watersportvereniging opende in 1984 op de oude jachthaven de Knar haar nieuwe verenigingsgebouw. Eigen leden hadden er al hun vrije tijd in gestopt. Het gebouw was klaar en wat nu? Een jaar voordat de bouw voltooid was had  Flevo de exploitatie van de jachthaven overgenomen van de Gemeente Harderwijk.  In deze haven, die toen …

Privacyverklaring

  Privacyverklaring  

Blad Langszij

  Redactiecommissie clubblad Langszij: Mevr. A.Meijer-Brouwer 0341-456674 Mevr. M.Brielsman 0341-419957 Inleveren copy en advertentie’s voor het clubblad Langszij: Postbus 333 3840 AH Harderwijk. D.m.v. het 5x per jaar uitgeven van het clubblad Langszij worden de ±750 leden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de watersportvereniging Flevo. Tevens wordt er ruimte geboden …

WebCam

Volg de WebCam op de haven klik met je rechter muis op de video en klik op “volledig scherm” via de volgende link ziet u de camera bij het aquaduct https://webcam.nl/aquaduct/