Baggeren

Beste Flevoleden.

Wij hebben nu een nieuwe haven maar dat wil nog niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost.

In de afgelopen maanden is in de nieuwe haven gepeild naar de waterdiepten, en wat bleek, er zijn heel wat zandplaten die zo spoedig mogelijk moesten worden weggehaald. Het was ons niet bekend waar deze ondiepten zaten. Omdat er een kleinere baggerboot moest komen, kon pas begin april met baggeren worden begonnen.

De schippers van deze baggerboot hadden een ‘ landkaart’ met de gemarkeerde plekken waar gewerkt moest worden. Het kranen voor het zomerseizoen was al in volle gang dus haast was geboden, omdat steeds meer boten in de boxen kwamen te liggen.

Middels mobieltjes werd er gecommuniceerd welke boxen aan de beurt waren om uit te diepen. Helaas lagen er in sommige boxen al boten die op dat moment moesten worden verplaatst. Dit is handmatig gebeurd door leden van het B. en O. team. Wij hebben er begrip voor dat sommige leden verbaasd en soms boos waren omdat hun boot was verplaatst.

Anderzijds hopen wij dat u begrip voor deze gekozen oplossing heeft . Er was absoluut geen mogelijkheid om leden van te voren te bellen of op andere manier te waarschuwen. Ook wij werden voor het blok gezet en moesten adequaat handelen. Overigens is de hele operatie zonder problemen en schade verlopen. Dank aan allen die zich ook nu weer hebben ingezet.

U verder een prettig vaarseizoen gewenst,

de Havencommissarissen:

Hans Duitman en Bert Aartsen.