Wisseling Voorzitter

Vrijdag 9 december werd de Algemene Vergadering gehouden. Een bijzondere vergadering, want maar liefst 4 bestuursleden traden af. Jan Kersten en Niko Sprik gaven het stokje over aan resp. Mirjam v.d. Vlies en Co Oskam.  Rob Sikkema had het laatste jaar al veel van Nico Hagen zijn werkzaamheden overgenomen. Na 20 jaar trouwe dienst gaf Lino Bijnen de voorzittershamer over aan Sieb van der Heiden.  In de eerste Langszij van 2017 zullen de nieuwe bestuurleden zich aan u voorstellen. Lino gaf ons als Flevo leden een bord met daarop de tekst:

10december2016136