Vrijdag 08 December 2017
20:00
Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Bijlage: Langzsij jaargang 46, nummer 5, November 2017.

 

Toevoeging/wijziging agenda algemene vergadering
(8 december 2017)

 

12:       Bestuursverkiezing:
Voorzitter Sieb van der Heide heeft besloten voor
het einde van zijn reguliere termijn af te treden
moet zijn: Aftredend en niet herhiesbaar.

Mirjam van de Vlies heeft besloten voor het einde
van haar reguliere termijn af te treden.

Het bestuur stelt als kandidaat bestuurslid voor
dhr. Erik Scheepmaker.

Voorstel van het bestuur nieuwe taakverdeling:
Bert Aartsen               - Voorzitter/havencommissaris
Erik Scheepmaker       - Vice voorzitter/zeilwedstrijden
Antje Meijer-Brouwer - Penningmeester
Co Oskam                   - Secretaris/evenementencommissie
Hans Duitman             - Havencommissaris
Rob Sikkema               - Commissaris opleidingen

Vacant                        - Clubhuiscommissaris

Voor de functie van clubhuiscommissaris zijn wij op zoek naar
kandidaten die deze taak op zich wil(len) nemen.
Aanmelden kan via:
info@wvflevo.nl en/of penningmeester@wvflevo.nl

Terug naar Evenementen lijst