Terug naar Zeilopleidingen

Algemene info Zeilopleiding

Zeilopleiding bij watersportvereniging Flevo

Bij WV Flevo geven we al sinds 1974 met veel enthousiasme  zeilinstructie aan jeugd en volwassenen, waarbij plezier in het zeilen voorop staat. Wij zijn een door het CWO erkende officiële opleidingslocatie.

 

Let op inschrijving is mogelijk van af 1 febr 2019

 CWO

De lessen worden gegeven volgens het systeem van de Stichting Commissie Watersport Opleidingen (verder genoemd de CWO ). De CWO is een samenwerkingsverband tussen de ANWB, de HISWA en het Watersportverbond.

Dit is een uniform opleidings- en diplomeringssysteem in Nederland voor diverse watersportdisciplines

Uitsluitend de door de CWO erkende en opgeleide instructeurs is het toegestaan de opleidingen te geven. Bij WV Flevo houden we hier streng de hand aan.

Wilt u uitgebreidere informatie? Ga naar www.cwo.nl.

Zeilopleiding bij WV Flevo

De jeugdzeilopleiding vindt plaats in een eenmans jeugd zwaardboot Optimist en een tweemans jeugdzwaardboot RS Feva.

Voor jong volwassenen vanaf 16 jaar en volwassenen vindt de opleiding plaats in een kielboot PolyValk. Alle cursisten worden voor de duur van de opleiding aspirant-lid van de WV Flevo.

Veiligheid

Zeilen is een buitensport en we zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Ten behoeve van de jeugdzeilopleiding hebben wij altijd een snelle rescue-boot en bemanning paraat om assistentie te verlenen.

Gebruikelijk opleidingstraject

De jeugdige cursisten beginnen hun opleiding in de eenmansboot Optimist en doorlopen de opleiding CWO 1, CWO 2 en CWO 3 eenmans jeugdzeilen. Daarna stappen ze over naar de tweemans boot RS Feva en volgen de opleiding CWO 1, CWO 2 en CWO 3 tweemans jeugdzeilen.

De cursisten dienen minimaal 8 jaar oud te zijn en in het bezit van een zwemdiploma.

Voor het zeilen in een RS Feva moet de cursist minimaal een lichaamsgewicht van 40 kg hebben en voldoende aantoonbare zeilervaring. In de praktijk is dit het CWO3 diploma Optimistzeilen.
In het algemeen is het CWO 1 diploma in één week te halen, het CWO 2 diploma en zeker het CWO 3 diploma stellen al veel hogere eisen.

 

De WV Flevo is begonnen met een pilot wedstrijdtraining voor de gevorderde (CWO 3) Optimistzeiler. In deze training wordt je van alles aangeleerd over zeiltrim, snel varen, startprocedure, snel overstag en gijpen, en nog vele andere zaken. Het doel is uiteindelijk om je goed voorbereid aan wedstrijden te laten deelnemen. Om het maximale effect uit deze training te halen, moet je gemotiveerd zijn, wedstrijden willen varen en in het bezit zijn van een wedstrijdoptimist. Mocht je nog geen wedstrijdoptimist hebben kun je tijdens de training tijdelijk gebruik maken van een optimist van de vereniging. (link naar pagina wedstrijdtraining invoegen)

 

Voor (jong)volwassenen die in de Polyvalk les nemen worden ‘s avonds een aantal lessen gegeven van ca 3 a 4 uur. Bij voldoende belangstelling kan ook tijdens de zeilweken overdag les gevolgd worden.

 

Na de zeilweken verzorgt de WV Flevo nog vier nazorgdagen in het weekend. Deze weekenden zijn bedoeld voor diegenen die (net) niet het diploma gehaald hebben en nog een extra poging willen wagen. Maar ook cursisten met diploma die een of meerdere dagen onder begeleiding willen varen zijn welkom.

CJO

Door het bestuur van WV Flevo is een “Contactpersoon Jeugd en Opleiding “ (CJO) aangewezen.

Deze functionaris is het aanspreekpunt voor alle praktische vragen over de zeilopleiding en contactpersoon naar de CWO.

De CJO bij de WV Flevo is Rob Sikkema: zeilopleiding@wvflevo.nl.

 

 

 

Kijk voor publicaties en berichten over Zeilopleidingen op http://www.wvflevo.nl/zeilopleidingen/