Terug naar Zeilopleidingen

Info algemeen

Algemene info Zeilopleiding

Zeilopleiding bij watersportvereniging Flevo

Bij WV Flevo geven we al sinds 1974 met veel enthousiasme  zeilinstructie aan jeugd en volwassenen, waarbij plezier in het zeilen voorop staat.

Alle cursussen en opleidingen worden geregeld en georganiseerd door de Commissie Opleidingen van de WV Flevo.

CWO

De lessen worden gegeven volgens het systeem van de Stichting Commissie Watersport Opleidingen (verder genoemd de CWO ). De CWO is een samenwerkingsverband tussen de HISWA en het Watersportverbond.

Dit is een uniform opleidings- en diplomeringssysteem in Nederland voor diverse watersportdisciplines

Wij zijn een door het CWO erkende officiële opleidingslocatie. Uitsluitend aan de door de CWO erkende en opgeleide instructeurs is het toegestaan de opleidingen te geven. Bij WV Flevo houden we hier streng de hand aan.

Wilt u uitgebreidere informatie? Ga naar www.cwo.nl.

Bij de CWO spreekt men van Jeugdzeilen als het personen betreft van maximaal 15 jaar. Dit geldt voor zowel het jeugdkielboot, jeugdcatamaran, eenmans- als het tweemans zeilen.

De minimumleeftijd voor de cursisten bij de zeilopleiding van de WV Flevo is 8 (acht) jaar.

Veiligheid

De veiligheid van cursisten en medewerkers heeft bij ons de eerste prioriteit. Zeilen is een buitensport en we zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Ten behoeve van de jeugdzeilopleiding hebben wij altijd een snelle rescue-boot en bemanning paraat om assistentie te verlenen.

In verband met de veiligheid (onderkoeling) van de cursisten stellen we hoge eisen aan de kleding. We hebben te maken met wisselende weersomstandigheden waar de kleding op aangepast moet kunnen worden. U kunt ervan uitgaan dat de kleding tijdens het varen nat wordt.

Iedere cursist dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de zeillessen geschiedt geheel op eigen risico en voor rekening van de meerderjarige  cursist.
Het deelnemen aan de zeillessen door een minderjarige cursist geschiedt geheel op eigen risico en voor  rekening van de verantwoordelijke ouder/verzorger.
WV Flevo, haar instructeurs en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook.

Zeilopleiding bij WV Flevo

De jeugdzeilopleiding vindt plaats in een eenmans jeugdzwaardboot Optimist en een tweemans jeugdzwaardboot RS Feva.

Voor jong volwassenen vanaf 16 jaar en volwassenen vindt de opleiding plaats in een kielboot PolyValk. Alle cursisten worden voor de duur van de opleiding aspirant-lid van de WV Flevo.

Administratieve afhandeling

Betaling is uitsluitend mogelijk door het afgeven van een eenmalige incassomachtiging. Door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier verleent u deze machtiging. Het verschuldigde bedrag wordt ca twee weken voorafgaand aan uw cursus geïncasseerd. Niet correct ingevulde inschrijvingsformulieren worden niet in behandeling genomen.