↑ Terug naar Zeilopleidingen

De zeillessen

Algemeen:

Het deelnemen aan de zeillessen geschiedt geheel op eigen risico en voor rekening van de meerderjarige  cursist.

Het deelnemen aan de zeillessen door een minderjarige cursist geschiedt geheel op eigen risico en voor  rekening van de verantwoordelijke ouder/verzorger.

WV Flevo, haar instructeurs en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook.

Iedere cursist dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

Tijdens de lesweken dienen de cursisten zelf  een lunchpakket mee te nemen. Drinken wordt verzorgd door WV Flevo.

 

Aanvang lessen:

In het lesschema  is de aanvangstijd van de lessen aangegeven.

De cursist wordt geacht uiterlijk 10 minuten voor dit tijdstip in het clubhuis aanwezig te zijn, zodat de les daadwerkelijk op het aangegeven tijdstip kan aanvangen.

 

Kleding en reservekleding:

In verband met de veiligheid van de cursisten ( bijv. onderkoeling ) stellen we hoge eisen aan de kleding.

Warme kleding is bij zeillessen een vereiste. Op het water is het meestal  kouder dan op de wal. Het beste is kleding in lagen, die aan- of uitgetrokken kunnen worden, afhankelijk van de temperatuur.

Een zeil- of regenpak is eveneens verplicht.

Cursisten voor de RS Feva dienen  in het bezit te zijn van een droogpak of wetsuit.

Anti-slipschoenen ( bijv. gymschoenen ) zijn voor alle cursisten een vereiste. Laarzen, teenslippers e.d. zijn niet toegestaan!

Zorg voor een set droge kleding, een handdoek en een pet of muts.

 

Indien naar het oordeel van een instructeur een cursist onvoldoende of onjuist is gekleed, kan de instructeur de cursist uitsluiten van de les.

 

Materiaal:

De lessen worden gegeven in boten van de vereniging.

Voor iedere cursist is een zwemvest beschikbaar.

 

Instructieboeken:

Voor de Optimist is momenteel het instructieboek: “Optimist zeilen” ( ISBN 10: 9064103879, ISBN 13: 9789064103872, € 17,50 ) in gebruik.

We gaan overstappen naar het instructieboek: ”Optimist handboek beginner”( ISBN 10: 9059610784, ISBN 13: 9789059610781, € 9,90 ).

Indien u in het bezit bent van het oude boek, geen nood, we blijven dit boek voorlopig gebruiken.

Het nieuwe boek is in de boekhandel verkrijgbaar, wij kunnen dit ook verzorgen, u dient dit dan aan te geven op het inschrijfformulier.

 

Voor de RS Feva is nog steeds geen instructieboek verkrijgbaar. Binnen de vereniging zijn we doende om e.e.a. op papier te zetten. Dit wordt dan gratis verstrekt.

 

Voor de kielbootopleiding wordt momenteel  het instructieboek: “Het Zeilboek”( ISBN 10: 9024006678, ISBN 13: 97890246006671, € 19,50) gebruikt.

We gaan voor CWO I en II overstappen naar het instructieboek: “Het kleine zeilboek” (ISBN 10: 9024006694, ISBN 13: 9789024006694, € 9,95).

Het oude boek blijft voorlopig in gebruik. Met CWO III-cursisten wordt een regeling getroffen.

Het nieuwe boek is in de boekhandel verkrijgbaar, wij kunnen dit ook verzorgen, u dient dit dan aan te geven op het inschrijfformulier.

 

Diploma’s en vorderingenstaten:

Bij een  goed resultaat van de opleiding wordt voor elk niveau (CWOI, II of III) een officieel CWO diploma uitgereikt.

Indien, om wat voor reden dan ook, een cursist geen goed resultaat heeft behaald, wordt een vorderingenstaat uitgereikt. Hierop staan de onderwerpen vermeld waaraan de cursist heeft voldaan.

Met deze vorderingenstaat kan de cursist in hetzelfde seizoen de opleiding vervolgen of de opleiding vervolgen bij een andere CWO-opleidinglocatie.