Terug naar Zeilopleidingen

onderwerpen zeillessen

Welke onderwerpen worden behandeld tijdens de lessen?

Jeugd

Bij de CWO spreekt men van Jeugdzeilen als het personen betreft van maximaal 15 jaar. Dit geldt voor zowel het jeugdkielboot, jeugdcatamaran, eenmans- als het tweemans zeilen.

De eindverantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij een ouder of instructeur.

 

CWO I diploma

Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Dit wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.

CWO II diploma

Cursisten die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij CWO I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

CWO III diploma

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan

 

Als voorbeeld staan hieronder de diploma eisen voor de opleiding Optimist CWO I t/m CWO III.  In de toelichting bij elke eis staat omschreven aan welke voorwaarden de uitvoering moet voldoen. En u zult begrijpen dat de uitvoering van een manoeuvre bij een CWO III leerling aan meer en strengere eisen moet voldoen dan bij een CWO I leerling. Ook de vereiste kennis van theorie, reglementen en schiemanswerk (=knopen etc) wordt navenant uitgebreider.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, kennis en kunde van de groep proberen we altijd om tijdens de CWO I lescyclus alvast wat vaardigheden op CWO II niveau te krijgen.

 

CWO 1 CWO 2 CWO 3
1.1.4.1 Eisen Praktijk 1.1.5.1 Eisen Praktijk 1.1.6.1 Eisen Praktijk
 Boot zeilklaar en nachtklaar maken  Boot zeilklaar en nachtklaar maken  Boot zeilklaar en nachtklaar maken
 Boot te water laten en verhalen  Boot te water laten, uit het water halen en verhalen  Zeil aan- en afslaan
 Hijsen en strijken van de zeilen  Stand en bediening van de zeilen  Boot te water laten, uit het water halen en verhalen
 Stand en bediening van de zeilen  Sturen, roer- en zwaardbediening  Stand en bediening van de zeilen
 Sturen, roer- en zwaardbediening  Overstag gaan  Sturen, roer- en zwaardbediening
 Overstag gaan  Gijptechnieken  Overstag gaan
 Opkruisen in breed vaarwater  Opkruisen breed vaarwater  Gijptechnieken
 Gijpen  Aanlopen bovenwinds gelegen punt  Aanlopen bovenwinds gelegen punt
 Afvaren van hogerwal en langswal  Afvaren van hoger wal en langswal  Opkruisen nauw vaarwater
Onder toezicht aankomen bij hoger wal en langswal  Aankomen aan hoger wal en langswal  Afvaren van hogerwal en langswal
   Hangtechniek en gewichtsverdeling  Afvaren van lagerwal
   Boot stilleggen en op gang brengen  Aankomen aan hogerwal en langswal
   Omslaan en oprichten van de boot  Aankomen aan lagerwal
   Bijzondere vaartechnieken: deinzen, stilliggen  Hangtechniek en gewichtsverdeling
   Veilig handelen bij windvlagen  Boot stilleggen en op gang brengen
   Gesleept worden  Omslaan en oprichten van de boot
     Bijzondere vaartechnieken: planeren, varen op golven, achteruitzeilen
     Afmeren van de boot
     Veilig handelen bij windvlagen
     Zeiltrim
     In de sleep komen, gesleept worden, uit de sleep gaan
     Puzzel- en/of toertocht volbrengen
     Kennismaken met wedstrijdzeilen
     
1.1.4.2 Eisen Theorie 1.1.5.2 Eisen Theorie 1.1.6.2 Eisen Theorie
 Schiemanswerk  Schiemanswerk  Schiemanswerk
 Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot  Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot  Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
 Reglementen  Reglementen  Reglementen
 Veiligheid  Onderhoud van de boot  Onderhoud van de boot
   Veiligheid  Vaarproblematiek van grote schepen