Terug naar Zeilopleidingen

Wedstrijdtraining voor Optimist zeilers.

Algemeen:

De Commissie Opleidingen van de WV Flevo haalt een oude traditie van stal en gaat beginnen met wedstrijdtraining voor Optimist zeilers. Deze trainingen vinden plaats op een aantal zondagen in voor- en najaar.


Het ingangsniveau voor de zeilers is CWO 1 diploma behaald.


We werken samen met een aantal andere zeilverenigingen(Zeewolde, Lelystad en Naarden) om uiteindelijk te komen tot een wedstrijdgroep die deel kan nemen aan regionale en/of landelijke wedstrijden. 
Door elke deelnemende zeilvereniging wordt een gezamenlijke trainingsdag georganiseerd. Alle wedstrijdgroepen van de deelnemende verenigingen komen dan bij elkaar om samen te trainen en wedstrijden te varen. Waarbij we van elkaar de kunst afkijken en ervaringen uitwisselen.

Doelstelling:• De vaardigheid van de zeilers op hoog niveau brengen.• Het vormen van een wedstrijdgroep, die aan regionale en/of landelijke wedstrijden deelneemt. • Trainen van toekomstige trainers.• Te zijner tijd, de wedstrijdgroep uitbreiden met andere typen boten.

Inhoud training:

Inhoud training: boat handling, tactiek, zeiltrim, startprocedure, wedstrijdvaren, varen bij harde wind.

Data en tijdstippen:

We organiseren eerst twee kennismakingstrainingen op zondag 13 en 20 september op JH De Knar.

Daarna vangt de reguliere training aan van 27 september tot 11 oktober op JH DeKnar

18 oktober is er geen training ivm herfstvakantie.
Alle zondagen, aanvang 10.00 einde 13.00

25 okt, 1, 8 en 15 november gezamenlijke najaars training met de deelnemende verenigingen. Deze trainingsdagen duren de hele dag (10:00-15:00, met een tijdje lunchtijd op de kant) en worden afgesloten met een wedstrijd. Idee is om:- 25 oktober Wv Flevo Harderwijk- 1 November Wv Zeewolde- 8 November Zeilvereniging Naarden- 15 November Wv Bovenwater te Lelystad

22 november is een uitwijkdatum bij eventueel niet doorgaan van een gezamenlijke training

In 2021 gezamenlijke voorjaars training met de deelnemende verenigingen, daarna training op eigen locatie. Datums gezamenlijke training moeten nog vastgesteld worden.

Kosten:

Kosten kennismakingstraining op 13 en 20 sep: €10,- per dag, daarna €17,50 per dag

De gezamenlijke trainingsdagen kosten €35,- per dag (duurt ook dubbel zo lang).

Totale kosten training van 27 september tm 15 november: €192,50

De kennismakingstrainingen kunnen met contant geld betaald worden op de dag zelf. Als u besluit om door te gaan met de training, dan worden de totale kosten van 27 september tm 15 november geïncasseerd door de penningmeester.

Inschrijven:

Omdat we graag willen weten hoeveel zeilers we kunnen verwachten tijdens de kennismakingstraining, wordt u verzocht u aan te melden via het inschrijfformulier op onze website.

Op het inschrijfformulier kunt u aankruisen met welke kennismakingstraining(en) u wilt meedoen. 

En u kunt hetzelfde formulier gebruiken om in te schrijven voor de volledige trainingsperiode inclusief de gezamenlijke trainingen

Bijzonderheden:

Wedstrijdtrainer WV Flevo: Nina Grasmeyer

Er kan in het begin gebruik gemaakt worden van onze verenigingsboten. Maar als je doorgaat, en zeker als je gaat meedoen met officiële wedstrijden is de aanschaf van een eigen wedstrijdoptimist aan te raden/verplicht. 

Verder is goede, koudebestendige kleding een noodzaak. Wetsuit, zeilschoenen, handschoenen, muts.

Naar aanleiding van gestelde vragen:

De wedstrijdtraining en de reguliere CWOlessenoverlappen elkaar gedeeltelijk.

De wedstrijdtraining staat echter los van de reguliere CWO zeilopleidingen en de wedstrijdgroep krijgt ook apart instructie van een trainer. Omdat de training buiten CWO verband gebeurt is de trainer niet bevoegd om CWO vorderingenstaten af te tekenen of CWO-diploma’s uit te reiken. 

Alhoewel de deelnemers veel ervaring zullen opdoen in de wedstrijdgroep, en de zeilvaardigheid ongetwijfeld zal verbeteren, zullen ze toch met een reguliere CWO opleidinggroep moeten meevaren om een CWOdiploma te kunnen halen.