Terug naar Zeilopleidingen

Algemene info Zeilopleiding

Algemeen

Bij WV Flevo geven we al sinds 1974 met veel enthousiasme zeilinstructie aan jeugd en volwassenen, waarbij plezier in het zeilen voorop staat.

Alle cursussen en opleidingen worden georganiseerd en uitgevoerd door de Commissie Opleidingen van de WV Flevo.

Onze lesvloot bestaat uit:
20 x Optimist (1 mans zwaardboot)
3 x RS Feva (2 mans zwaardboot)
2 x Splash (1 mans zwaardboot)
2 x Polyvalk (2 mans kielboot)

CWO

De lessen worden gegeven volgens het systeem van de Stichting Commissie Watersport Opleidingen (verder genoemd de CWO). De CWO is een samenwerkingsverband tussen de HISWA en het Watersportverbond.

Dit is een uniform opleidings- en diplomeringssysteem in Nederland voor diverse watersportdisciplines

Wij zijn een door het CWO erkende officiële opleidingslocatie. Uitsluitend aan de door de CWO erkende en opgeleide instructeurs is het toegestaan de opleidingen te geven. Bij WV Flevo houden we hier streng de hand aan.

Wilt u uitgebreidere informatie? Ga naar www.cwo.nl .

De verschillende typen boot worden door de CWO ingedeeld in categorieën. Deze zijn tussen haakjes vermeld. Voor het geven van zeilinstructie wordt onderscheid gemaakt in zeilen en jeugdzeilen

Bij de CWO spreekt men van Jeugdzeilen als het personen betreft van maximaal 15 jaar. Dit geldt voor zowel de jeugdkielboot, jeugdcatamaran, eenmans- als het tweemans zeilen.

De minimumleeftijd voor de cursisten bij de zeilopleiding van de WV Flevo is 8 (acht) jaar.

Algemene gang van zaken.

Voor volwassenen organiseren wij in het voorseizoen 10 avondlessen op woensdag en donderdag in de Polyvalk, aanvang medio april.
Voor de Valkzeilers hebben we ook de mogelijkheid om, bij voldoende belangstelling, les te krijgen tijdens de daglessen in de zeil weekenden en – weken. Dit is wel afhankelijk van de beschikbare instructeurscapaciteit.

Voor de jeugd organiseren wij daglessen op 5 zeilweekenden voorafgaand aan de zomervakantie en 4 zeilweken tijdens de zomervakantie.  Na de zeilweken verzorgt de WV Flevo nog 5 zeilweekenden. Deze weekenden zijn bedoeld voor diegenen die (net) niet het diploma gehaald hebben en nog een extra poging willen wagen om hun vorderingenstaat af te werken. Ook cursisten met diploma die een of meerdere dagen onder begeleiding willen varen zijn welkom.

Een complete lescyclus bestaat uit 5 daglessen. Dus tijdens de zeilweekenden 5 zondagen.

Tijdens de zeilweken wordt er van maandag t/m vrijdag les gegeven.

Veiligheid

De veiligheid van cursisten en medewerkers heeft bij ons de eerste prioriteit. Zeilen is een buitensport en we zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Ten behoeve van de jeugdzeilopleiding hebben wij altijd een snelle rescue-boot en bemanning paraat om assistentie te verlenen.

Alle walkapiteins, instructeurs en assistenten hebben een EHBO-opleiding gehad, of zijn in het bezit van een BHVpas.

In verband met de veiligheid (onderkoeling) van de cursisten stellen we hoge eisen aan de kleding. We hebben te maken met wisselende weersomstandigheden waar de kleding op aangepast moet kunnen worden. U kunt ervan uitgaan dat de kleding tijdens het varen nat wordt.

Iedere cursist dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de zeillessen geschiedt op eigen risico en voor rekening van de meerderjarige cursist.
Het deelnemen aan de zeillessen door een minderjarige cursist geschiedt op eigen risico en voor rekening van de verantwoordelijke ouder/verzorger.
WV Flevo, haar instructeurs en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook.

Zeilopleiding bij WV Flevo

Met ingang van het seizoen 2021 wordt het aanbod uitgebreid met de Splash (zwaardboot eenmans).

De jeugdzeilopleiding vindt plaats in een Optimist (jeugdzeilen eenmans) of een RS Feva (jeugdzeilen tweemans). Gevorderde jeugdzeilers in bezit van CWO 2 jeugdzeilen tweemans, kunnen zich inschrijven voor de Splash (zwaardboot eenmans)

Voor jongvolwassenen vanaf 16 jaar en volwassenen vindt de opleiding plaats in een Polyvalk (kielboot) en bij voldoende ervaring in de Splash (zwaardboot eenmans)

Kijk voor meer informatie over de verschillende CWO-diploma’s op https://cwo.nl/leren-varen .

Alle cursisten worden voor de duur van de opleiding aspirant-lid van de WV Flevo.

Administratieve afhandeling

Betaling is uitsluitend mogelijk door het afgeven van een eenmalige incassomachtiging. Door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier verleent u deze machtiging. Het verschuldigde bedrag wordt ca twee weken voorafgaand aan uw cursus geïncasseerd. Niet correct ingevulde inschrijvingsformulieren worden niet in behandeling genomen.