Terug naar Zeilopleidingen

Groepsindeling-lesonderwerpen

De lesgroepen worden ingedeeld naar het ervaringsniveau, waarbij we proberen om rekening te houden met persoonlijke voorkeuren. Tussentijdse wisselingen zijn mogelijk.

CWO I diploma (beginners niveau)

Tijdens de opleiding wordt aan de cursist systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Dit wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.

CWO II diploma (gevorderd niveau)

Cursisten die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij CWO I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

CWO III diploma (ervaren niveau)

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan

Diploma’s en vorderingenstaten:

Als een cursist tijdens de opleiding heeft laten zien dat hij/zij alle vereiste vaardigheden en theorie beheerst, wordt het CWO diploma uitgereikt.

Indien, om wat voor reden dan ook, een cursist niet alle vereiste vaardigheden/theorie beheerst of kon laten zien, wordt een vorderingenstaat uitgereikt. Hierop worden de vaardigheden afgetekend waaraan de cursist heeft voldaan. Deze vorderingenstaat is geldig tot het einde van het vaarseizoen.

Met deze vorderingenstaat kan de cursist in hetzelfde seizoen de opleiding vervolgen of de opleiding vervolgen bij een andere CWO-opleidingslocatie.

Gebruikelijk opleidingstraject

De cursisten dienen minimaal 8 jaar oud en in het bezit van een zwemdiploma te zijn.

De jeugdige cursisten beginnen hun opleiding in de eenmansboot Optimist. Dit is het meest gebruikte boottype om de zeilkunst tot in de finesses te leren. De cursisten doorlopen achtereenvolgens de opleidingen CWO 1, CWO 2 en CWO 3 eenmans jeugdzeilen.

Als ze de complete cyclus afgerond hebben kunnen ze zelfstandig zeilen, knopen leggen, gevaarlijke situaties inschatten en ze kennen de vaarregels op het water.

Daarna stappen ze over naar de tweemans boot RS Feva en volgen achtereenvolgens de opleidingen CWO 1, CWO 2 en CWO 3 tweemans jeugdzeilen.

De RS Feva is een snelle tweemansboot, waarmee hoge snelheden mogelijk zijn. Voor het zeilen in een RS Feva moet de cursist samenwerken met een zeilpartner, minimaal een lichaamsgewicht van 40 kg hebben en voldoende aantoonbare zeilervaring. In de praktijk is dit het CWO 3 diploma Optimistzeilen.

Nieuw in seizoen 2021 is de opleiding in de eenmans zwaardboot type Splash, een zeer snelle (en kwetsbare) boot , enigszins te vergelijken met de RS Feva. Om op deze boot les te krijgen dient de leerling een aantoonbare zeilervaring op de RS Feva te hebben. In de praktijk is dit het CWO 2 diploma zwaardboot tweemans (=RS Feva).

In het algemeen is een CWO 1 diploma binnen 5 lesdagen te halen, het CWO 2 diploma en zeker het CWO 3 diploma stellen al veel hogere vaardigheids- en theorie eisen.

Voor (jong)volwassenen die in de Polyvalk les nemen worden ‘s avonds een aantal lessen gegeven van ca 3 a 4 uur. Bij voldoende belangstelling kan ook tijdens de zeilweken in de zomervakantie overdag les gevolgd worden.

Als voorbeeld staat hieronder de samenvatting van de diploma-eisen voor de opleiding Optimist CWO 1 t/m CWO 3. Elke instructeur heeft een document met een uitgebreide toelichting op deze eisen. In deze toelichting staat bij elke eis omschreven aan welke voorwaarden de uitvoering moet voldoen. En u zult begrijpen dat de uitvoering van een manoeuvre bij een CWO 3 leerling aan meer en strengere eisen moet voldoen dan bij een CWO 1 leerling. Ook de vereiste kennis van theorie, reglementen en schiemanswerk (=knopen etc) wordt navenant uitgebreider.

CWO 1 CWO 2 CWO 3
Eisen Praktijk Eisen Praktijk Eisen Praktijk
 Boot zeilklaar en nachtklaar maken  Boot zeilklaar en nachtklaar maken  Boot zeilklaar en nachtklaar maken
 Boot te water laten en verhalen  Boot te water laten, uit het water halen en verhalen  Zeil aan- en afslaan
 Hijsen en strijken van de zeilen  Stand en bediening van de zeilen  Boot te water laten, uit het water halen en verhalen
 Stand en bediening van de zeilen  Sturen, roer- en zwaardbediening  Stand en bediening van de zeilen
 Sturen, roer- en zwaardbediening  Overstag gaan  Sturen, roer- en zwaardbediening
 Overstag gaan  Gijptechnieken  Overstag gaan
 Opkruisen in breed vaarwater  Opkruisen breed vaarwater  Gijptechnieken
 Gijpen  Aanlopen bovenwinds gelegen punt  Aanlopen bovenwinds gelegen punt
 Afvaren van hogerwal en langswal  Afvaren van hogerwal en langswal  Opkruisen nauw vaarwater
Onder toezicht aankomen bij hogerwal en langswal  Aankomen aan hogerwal en langswal  Afvaren van hogerwal en langswal
 Hangtechniek en gewichtsverdeling  Afvaren van lagerwal
   Boot stilleggen en op gang brengen  Aankomen aan hogerwal en langswal
 Omslaan en oprichten van de boot  Aankomen aan lagerwal
 Bijzondere vaartechnieken: deinzen, stilliggen  Hangtechniek en gewichtsverdeling
 Veilig handelen bij windvlagen  Boot stilleggen en op gang brengen
 Gesleept worden  Omslaan en oprichten van de boot
 Bijzondere vaartechnieken: planeren, varen op golven, achteruitzeilen
     Afmeren van de boot
 Veilig handelen bij windvlagen
 Zeiltrim
 In de sleep komen, gesleept worden, uit de sleep gaan
 Puzzel- en/of toertocht volbrengen
 Kennismaken met wedstrijdzeilen
Eisen Theorie Eisen Theorie Eisen Theorie
 Schiemanswerk  Schiemanswerk  Schiemanswerk
 Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot  Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot  Zeiltermen en benaming van onderdelen van de boot
 Reglementen  Reglementen  Reglementen
 Veiligheid  Onderhoud van de boot  Onderhoud van de boot
 Veiligheid  Vaarproblematiek van grote schepen