Terug naar Zeilopleidingen

Wat moet u zelf regelen

Algemeen:

Het deelnemen aan de zeillessen geschiedt geheel op eigen risico en komt voor rekening van de meerderjarige leerling.
Het deelnemen aan de zeillessen door een minderjarige leerling geschiedt geheel op eigen risico en komt voor rekening van de verantwoordelijke ouder/verzorger.
WV Flevo, haar instructeurs en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook.

Toegang tot het haventerrein

De eerste cursusdag is de toegangspoort open van ca 08:30 tot 09:30. Daarna gaat de poort weer dicht. Als u niet in bezit bent van een toegangspas kunt u tegen betaling van een borgsom van €30,- een toegangspas krijgen waarmee de toegangspoort geopend kan worden.  Deze pas levert u aan het eind van de cursus in waarna u de borgsom terugkrijgt. Wilt u wel zo vriendelijk zijn met gepast geld te betalen. Het pinnen van de borgsom is helaas niet mogelijk.

Om de uitwisseling van contant geld zoveel mogelijk te voorkomen, willen wij het verstrekken van toegangspassen tegen een borg tot een minimum beperken. Dit blijft dit seizoen uiteraard wel mogelijk.

In plaats daarvan raden wij u aan om “Vriend van de Knar” te worden. Informatie hierover vindt u op onze website http://wvflevo.nl/vrienden-van-de-kop-van-de-knar/

Houdt er wel rekening mee, dat het aanvragen en verstrekken van een “vrienden pas” ca een week duurt.

Materiaal:

De lessen worden gegeven in boten van de vereniging.

Voor iedere leerling is een zwemvest van de vereniging beschikbaar. Deze zwemvesten worden dagelijks uitgereikt en ingenomen.

Aanvang lessen:

In het lesschema is de aanvangstijd van de lessen aangegeven. In het verenigingsgebouw zijn kleedkamers waar de leerlingen zich kunnen omkleden voor aanvang van de les.

De leerling wordt geacht op tijd omgekleed en voorzien van zwemvest te zijn, zodat de les daadwerkelijk op het aangegeven tijdstip kan aanvangen. Dus wees op tijd!

In verband met de Coronacrisis moeten wij extra maatregelen treffen.

Wij verzoeken u/de leerling om zich thuis al om te kleden in zeiltenue en indien mogelijk gebruik te maken van een eigen zwemvest.

Wat moet elke leerling bij zich hebben:

In verband met de veiligheid (onderkoeling) van de leerlingen stellen we hoge eisen aan de kleding. We hebben te maken met wisselende weersomstandigheden waar de kleding op aangepast moet kunnen worden. U kunt ervan uitgaan dat de kleding tijdens het varen nat wordt.

Iedere leerling dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

Tijdens de lesdagen dienen de leerlingen zelf een lunchpakket/drinken mee te nemen. Tijdens de vaaruren wordt drinken verzorgd door WV Flevo.

De leerling moet bij zich hebben:

 • Zwemkleding
 • Regenpak, zeilpak of wetsuit (aangeraden)
 • Warme kleding voor op het water
 • Pet of muts
 • Zonnebril
 • Schoenen die nat mogen worden.
 • Set droge kleding
 • Handdoek
 • Zonnebrandolie met voldoende beschermingsfactor,
 • Lunchpakket
 • Drinkfles

Warme kleding is bij zeillessen een vereiste. Op het water is het meestal kouder dan op de wal. Het beste is sneldrogende kleding in lagen, die aan- of uitgetrokken kunnen worden, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Leerlingen voor de RS Feva/Splash dienen in het bezit te zijn van een droogpak of wetsuit.

Anti-slipschoenen ( bijv. waterschoenen, gymschoenen ) zijn voor alle leerlingen een vereiste. Laarzen, teenslippers, sandalen of blote voeten e.d. zijn niet toegestaan!

Indien naar het oordeel van een instructeur een leerling onvoldoende of onjuist is gekleed, kan de instructeur de leerling uitsluiten van de les.

Vragen

Als u vragen heeft kunt u aan het begin of eind van de lesdag altijd de hoofdinstructeur benaderen. Wij verzoeken u wel om, als er bijzonderheden zijn bv qua gedrag, dieet, medicijngebruik etc, waarmee wij als instructieteam rekening moeten houden, dit tijdig op de eerste lesdag te melden aan de hoofdinstructeur.

We streven ernaar om u en de leerling tijdig in te lichten als we het vermoeden hebben dat niet alle vaardigheden voor het diploma behaald kunnen worden. Dit om ernstige teleurstellingen te voorkomen. Meestal kunnen we daar na afloop van de derde cursusdag iets over vertellen.