Nieuwe Privacy Wetgeving

Nieuwe Privacy Wetgeving

Op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Deze zal de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De AVG geldt ook voor verenigingen en dus ook voor Watersportvereniging Flevo.

Wij vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld. Deze Privacyverklaring zal tijdens de AV van december 2018 worden verankerd in de Statuten van de vereniging.
Wij beschermen uw persoonsgegevens. We hebben die gegevens nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan derden en dat zullen we ook nooit doen. Een uitzondering hierop is het Watersportverbond. Flevo verstrekt, als aangesloten vereniging bij het Watersportverbond, de gegevens van haar leden bij deze organisatie.

Watersportverbond: Watersportvereniging Flevo, hierna te noemen Flevo, is aangesloten bij het Watersportverbond (hierna WSV) en meld de leden aan bij het WSV. Het WSV verstrekt de gegevens van haar verenigingen, en de hierbij aangesloten leden, nooit aan haar partners en heeft ook geen enkele intentie dit te doen. Het is daarmee uitgesloten dat leden een brief of online mailing ontvangen die direct afkomstig is van de partners van het WSV. Partners van het WSV kunnen alleen via de eigen kanalen van het WSV, zoals het magazine en de online nieuwsbrief, met verenigingen en leden communiceren.

Toestemming foto’s en ander beeldmateriaal.

Bij activiteiten en evenementen van Flevo worden mogelijk foto’s en video’s gemaakt die kunnen worden gebruikt voor publicatie in het verenigingsblad Langszij, publicatie op de website wvflevo.nl en/of voor plaatsing op social media. Dit voor (interne)promotie en vastlegging van evenementen.
Wanneer u, of uw kind(eren), aan een activiteit of evenement deelneemt geeft u toestemming om beelden waarop u, of uw kind(eren), staat(n) te gebruiken voor deze communicatie doeleinden.

De privacyverklaring zal in de statuten worden opgenomen conform hetgeen beschreven is in artikel 22 ‘statutenwijziging’ van de Statuten Watersportvereniging Flevo 2017.