Terug naar Haven Formulieren

Elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting

Alle boxen zijn voorzien van elektra

  • Eenmalig wordt € 75,60 betaald als bijdrage in de aanleg- en onderhoudskosten.
  • Zij die dit bedrag reeds eerder betaald hebben en hun lidmaatschap niet tussentijds hebben opgezegd, behoeven niet opnieuw te betalen als zij bv door verhuizing van ligplaats direct of in een later stadium een andere aansluiting krijgen.
  • De aansluiting is voorzien van een kWh meter en men betaalt het verbruik.
  • Het minimale bedrag dat per jaar in rekening wordt gebracht is € 15.00
  • Alle tarieven worden door de leden van WV Flevo op de Algemene Vergadering bepaald en ook de elektriciteitstarieven zijn dus aan verandering onderhevig.
  • Op het moment dat de aansluiting ter beschikking wordt gesteld, wordt de meterstand opgenomen, en indien aanwezig ook aan de toekomstige huurder ter beschikking gesteld.
  • Vanaf dat moment is de betreffende eigenaar van de aansluiting onherroepelijk verantwoordelijk voor het gebruik via deze aansluiting en betaalt dus ook het bemeterde gebruik.
  • Bij de overdracht wordt eenmalig een pen ter beschikking gesteld die misbruik van de aansluiting voorkomt. Tezamen met een hangslot, dat u zelf dient aan te schaffen, kan worden voorkomen dat een ‘illegale’ stekker in een ongebruikt stopcontact geplaatst kan worden of uit een stopcontact dat in gebruik is, een stekker verwijderd kan worden.
  • Het bestuur heeft de bevoegdheid om aanpassingen aan deze regels te maken.