Terug naar Vereniging

Bestuur WV Flevo

Vacant: Clubhuiscommissaris

Dick Sterken : Aspirant Havencommissaris

Chris Prast: Aspirant Commissaris wedstrijdcommissie