Terug naar Cursussen

Inschrijfformulier Cursussen

Watersportvereniging Flevo

Cursus marifoon en vaarbewijs en TKN – Inschrijfformulier 2024

NAW Gegevens

Naam:*

Voorletters*

Roepnaam:*

Adres:*

Postcode:*

Woonplaats:*

Telefoon:*

Email:*

Schrijft-zich-in-voor-de-volgende-cursus* 

¨Cursus                   Start            Eind             duur            Prijs  

Vaarbewijs 1            9 jan 24       6 feb 24        5 avonden    € 95,-
Vaarbewijs 1a (2)     13 feb 24     12 mrt 24       5 avonden    € 95,-
Theo Kust Nav          9 jan 24      12 mrt 24      10 avonden  € 210,-
Marifonie Basis         8 jan 24       15 jan 24       2 avonden    € 55,-
Marcom B                 22 jan 24     29 jan 24       2 avonden    € 55,-

(!) Marcom B alleen te volgen indien in het bezit van het basiscertificaat.

IBAN Bankrekeningnummer**

Plaats:**

Datum:**

Door ondertekening machtigt u WV Flevo om eenmalig het totaalbedrag van uw rekening af te schrijven.*

handtekening:

Mailen naar: dicksterken@outlook.com