Terug naar Praktische Informatie

Groepsindeling en lesonderwerpen.

De lesgroepen worden ingedeeld naar het ervaringsniveau, waarbij we proberen om rekening te houden met persoonlijke voorkeuren. Tussentijdse wisselingen zijn mogelijk.

Gebruikelijk opleidingstraject

De jeugdige cursisten beginnen hun opleiding in de eenmansboot Optimist. Dit is het meest gebruikte boottype om de zeilkunst tot in de finesses te leren. De cursisten doorlopen achtereenvolgens de opleidingen CWO 1, CWO 2 en CWO 3 eenmansjeugdzeilen. Als ze de complete cyclus afgerond hebben kunnen ze zelfstandig zeilen, knopen leggen, gevaarlijke situaties inschatten en ze kennen de vaarregels op het water.

Daarna stappen ze over naar de tweemans boot RS Feva en volgen achtereenvolgens de opleidingen CWO 1, CWO 2 en CWO 3 tweemans jeugdzeilen.

De RS Feva is een snelle tweemansboot, waarmee hoge snelheden mogelijk zijn. Voor het zeilen in een RS Feva moet de cursist samenwerken met een zeilpartner, minimaal een lichaamsgewicht van 40 kg hebben en voldoende aantoonbare zeilervaring. In de praktijk is dit het CWO 3 diploma Optimistzeilen.

Nieuw sinds seizoen 2021 is de opleiding in de eenmanszwaardboot type Splash, een zeer snelle (en kwetsbare) boot, enigszins te vergelijken met de RS Feva. Om op deze boot les te krijgen dient de leerling een aantoonbare zeilervaring op de RS Feva te hebben. In de praktijk is dit het CWO 2 diploma zwaardboot tweemans (=RS Feva).

Voor (jong)volwassenen die in de Polyvalk les nemen worden door de week ‘s avonds een aantal lessen gegeven van ca 3 a 4 uur. Bij voldoende belangstelling en instructeurscapaciteit kan ook tijdens de zeilweken in de zomervakantie overdag les gevolgd worden.

CWO I diploma (beginners niveau)

Tijdens de opleiding wordt aan de cursist systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Dit wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.
Opleidingsduur: meestal 5 dagen

CWO II diploma (gevorderd niveau)

Cursisten die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij CWO I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerdergenoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

Opleidingsduur: meestal 10 dagen, maar kan in 5 dagen gehaald worden

CWO III diploma (ervaren niveau)

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.
Opleidingsduur: meestal 10 dagen, maar kan in 5 dagen gehaald worden

Diploma’s en vorderingenstaten:

Als een cursist tijdens de opleiding heeft laten zien dat hij/zij alle vereiste vaardigheden en theorie beheerst, wordt het CWO diploma uitgereikt.

Indien, om wat voor reden dan ook, een cursist niet alle vereiste vaardigheden/theorie beheerst of kon laten zien, wordt een vorderingenstaat uitgereikt. Hierop worden de vaardigheden afgetekend waaraan de cursist heeft voldaan. Deze vorderingenstaat is geldig tot het einde van het vaarseizoen.

Met deze vorderingenstaat kan de cursist in hetzelfde seizoen de opleiding vervolgen of de opleiding vervolgen bij een andere CWO-opleidingslocatie.