Terug naar Cursussen

Info cursus Theoretische Kustnavigatie

Watersportvereniging Flevo – Harderwijk

Coördinatie: Meindert de Jong – 06 22205370

Op 12 november is de voorlichtingsavond

Theoretische Kust Navigatie 2020

In de wintermaanden organiseren wij een leuke en nuttige cursus voor watersporters die verantwoord willen varen op ruim water zoals het IJsselmeer, de Waddenzee, langs de Nederlandse kust, de Noordzee, Engeland en ander getijdenwater.

Deze cursus besteedt niet alleen veel aandacht aan plaatsbepaling, koers uitzetten, planning en routering, maar ook zeekaarten, stroom, waterdieptes en meteo komen uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt er besproken over de interpretatie van de GPS en waar en hoe we welke informatie kunnen vinden. Al deze kennis is noodzakelijk wanneer je op ruim water vaart en als bijvoorbeeld de elektronische apparatuur ermee stopt.

De cursus is ook bedoeld om op een goede manier om te gaan met alle aspecten van het varen op zee en het aanlopen van vreemde havens. Aan het einde van de cursus bent u klaar voor het landelijk examen TKN.

Tijd:     19.30-22.00 uur                     Plaats: Leslokaal WV Flevo (Jachthaven De Knar)

Data: dinsdagavond  t/m

Kosten:

 

Theoretische Kust Navigatie:

10 avonden                                                                                                                   €

Cursusboek Kustnavigatie van Toni Rietveld 11e druk                      €   *

 

 

Leskaart          1630    (of andere kaart, nog te bepalen)             ca          €

Een Bretonse of Portland plotter met kaartpasser                  ca.         €

 

Examen                                   0nb                                                                  €

 

*Cursusboek,  kaartplotter en passer en kaarten zelf aan te schaffen via bv Vaarwinkel.nl

** niet leden € ,-