Terug naar FAQ

Heeft u vragen over de zeilopleiding?

U kunt uw vragen stellen via e-mail. Als u uw vragen stuurt naar het adres:

zeilopleiding @wvflevo.nl

komt uw vraag meteen bij de juiste personen terecht.

Tijdens de lesdagen kunt u altijd na afloop van de lesdag bij de instructeur, hoofdinstructeur of walkapitein uw vragen stellen.

Wij verzoeken u wel om, als er bijzonderheden zijn bv qua gedrag, dieet, medicijngebruik etc, waarmee wij als instructieteam rekening moeten houden, dit tijdig op de eerste lesdag te melden aan de hoofdinstructeur.

We streven ernaar om u en de leerling tijdig in te lichten als we het vermoeden hebben dat niet alle vaardigheden voor het diploma behaald kunnen worden. Dit om ernstige teleurstellingen te voorkomen. Meestal kunnen we daar na afloop van de derde cursusdag iets over vertellen.

Materiaal:

De lessen worden gegeven in boten van de vereniging.

Voor iedere leerling is een zwemvest van de vereniging beschikbaar. Deze zwemvesten worden dagelijks uitgereikt en ingenomen.

Aanvang lessen:

De lessen beginnen om 09.00.

In het verenigingsgebouw zijn kleedkamers waar de deelnemers zich kunnen omkleden voor aanvang van de les.

Het vriendelijk verzoek aan de deelnemer is dat hij/zij op tijd omgekleed en voorzien van zwemvest is, zodat de les daadwerkelijk om 09.00 kan aanvangen. Dus wees op tijd!

Privacy beleid zeilopleiding WV Flevo

  • Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven.
  • Alleen de penningmeester krijgt de relevante gegevens ten behoeve van het incasseren van het verschuldigde lesgeld.
  • Ten behoeve van de aanmelding worden uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en de gegevens van het behaalde diploma gedurende een termijn van 5 jaar bewaard
  • Alleen de medewerkers van de zeilopleiding hebben inzage in uw gegevens.
  • De leerlingenlijsten tbv de instructeurs bevatten alleen de namen, gewenste lessen/boottype, toestemming voor foto’s ja/nee, zeilervaring/behaalde diploma’s
  • De walkapitein beschikt over een leerlingenlijst met NAW gegevens, en telefoonnr’s in geval van nood.