Terug naar Algemeen

Blad Langszij

Redactiecommissie clubblad Langszij:

Mevr. A.Meijer-Brouwer 0341-456674

Mevr. M.Brielsman 0341-419957

Inleveren copy en advertentie’s voor het clubblad Langszij:

Postbus 333 3840 AH Harderwijk en/of info@wvflevo.nl

D.m.v. het 5x per jaar uitgeven van het clubblad Langszij worden de ±750 leden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de watersportvereniging Flevo. Tevens wordt er ruimte geboden voor mededelingen/uitslagen van zeilwedstrijden en oproepen om mee te doen aan evenementen. In het clubblad worden verhalen van leden, berichten van b.v. Rijkswaterstaat en het Watersportverbond gepubliceerd. In deze moderne tijd is het clubblad natuurlijk te vinden op www.wvflevo.nl. Ook twitter wordt door ons gebruikt om de leden te attenderen op vergaderingen en evenementen. Wilt u lid worden van deze vereniging: het inschrijfformulier kunt u downloaden, invullen en versturen.

Langszij uitgaven zijn te volgen via de volgende url http://www.wvflevo.nl/category/berichten/nieuws/langszij/