Terug naar Cursussen

Inschrijfformulier Cursussen

Watersportvereniging Flevo

Cursus marifoon en vaarbewijs en TKN – Inschrijfformulier 2023

NAW Gegevens

Naam:*

Voorletters*

Roepnaam:*

Adres:*

Postcode:*

Woonplaats:*

Telefoon:*

Email:*

Schrijft-zich-in-voor-de-volgende-cursus* 

¨  Vaarbewijs I (5 avonden 95,00 euro)
¨  Vaarbewijs IA (5 avonden 95,00 euro)
¨  Vaarbewijs I + IA = Vaarbewijs II (10 avonden 190,00 euro)
¨  Basiscertificaat Marifonie (2 avonden 55,00 euro)
¨  GMDSS = Marcom-B (2 avonden 55,00 euro) (!)
¨  Theoretische Kust Navigatie (10 avonden 210,00 euro)

(!) Marcom B alleen te volgen indien in het bezit van het basiscertificaat.

IBAN Bankrekeningnummer**

Plaats:**

Datum:**

Door ondertekening machtigt u WV Flevo om eenmalig het totaalbedrag van uw rekening af te schrijven.*

handtekening:

Mailen naar: dicksterken@outlook.com