Terug naar Cursussen

Inschrijfformulier Cursussen

Watersportvereniging Flevo

Inschrijvingsformulier

Cursus marifoon en vaarbewijs en TKN – Inschrijfformulier 2022

Bovenkant formulier

NAW Gegevens

Naam:

Voorletters

Roepnaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Email:

Schrijft-zich-in-voor-de-volgende-cursus*

0 Vaarbewijs I (5 avonden 90,00 euro)
0 Vaarbewijs IA (5 avonden 90,00 euro)
0 Vaarbewijs I + IA = Vaarbewijs II (10 avonden 180,00 euro)
0 Basiscertificaat Marifonie (2 avonden 50,00 euro)
0 Basiscertificaat + GMDSS = Marcom-B (2 avonden 50,00 euro)
0 Theoretische Kust Navigatie (10 avonden 200,00 euro)

IBAN Bankrekeningnummer:

Door ondertekening machtigt u WV Flevo om eenmalig het totaalbedrag van uw rekening af te schrijven.

Datum:                                                           Handtekening:

Mailen naar: info@wvflevo.nl of Postbus 333, 3840 AH, Harderwijk