Terug naar Praktische Informatie

Algemene informatie zeilopleiding

Algemeen

Bij WV Flevo geven we al sinds 1974 met veel enthousiasme zeilinstructie aan jeugd en volwassenen, waarbij plezier in het zeilen voorop staat.

Alle cursussen en opleidingen worden georganiseerd en uitgevoerd door de Commissie Opleidingen van de WV Flevo.

De minimumleeftijd voor de cursisten bij de zeilopleiding van de WV Flevo is 8 (acht) jaar.

Voor (jong)volwassenen organiseren wij in het voorseizoen 10 avondlessen in de Polyvalk, aanvang medio april.
Voor de jeugd organiseren wij daglessen op 5 zeilweekenden voorafgaand aan de zomervakantie en 4 zeilweken tijdens de zomervakantie.  Na de zeilweken verzorgt de WV Flevo nog 5 zeilweekenden.

Een complete lescyclus bestaat uit 5 daglessen. Dus tijdens de zeilweekenden 5 zondagen.

Tijdens de zeilweken wordt er van maandag t/m vrijdag les gegeven.

Veiligheid

De veiligheid van cursisten en medewerkers heeft bij ons de eerste prioriteit. Zeilen is een buitensport en we zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Ten behoeve van de jeugdzeilopleiding hebben wij altijd een snelle rescue-boot en bemanning paraat om assistentie te verlenen.

Alle walkapiteins, instructeurs en assistenten hebben een EHBO-opleiding gehad, of zijn in het bezit van een BHVpas.

In verband met de veiligheid (onderkoeling) van de cursisten stellen we hoge eisen aan de kleding. We hebben te maken met wisselende weersomstandigheden waar de kleding op aangepast moet kunnen worden. U kunt ervan uitgaan dat de kleding tijdens het varen nat wordt.

Iedere cursist dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

CWO

De lessen worden gegeven volgens het systeem van de Stichting Commissie Watersport Opleidingen (verder genoemd de CWO). De CWO is een samenwerkingsverband tussen de HISWA en het Watersportverbond.

Wilt u uitgebreidere informatie? Ga naar www.cwo.nl .

Watersportpaspoort

Met ingang van 2022 maken wij gebruik van het online watersportpaspoort. Registratie van vorderingen en diploma’s worden dan centraal opgeslagen ipv lokaal bij de vereniging. Om dit te kunnen doen moeten wij elke cursist aanmelden bij de CWO. Na aanmelding krijgt de cursist van het CWO een mail met inloggegevens en kan hij/zij een persoonlijk account aanmaken en zijn gegevens inzien. Heeft hij/zij al een account gekregen via een andere vereniging, dan wordt u verzocht om ons toestemming te geven om zijn gegevens in kunnen te zien.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de zeillessen geschiedt op eigen risico en voor rekening van de meerderjarige cursist.
Het deelnemen aan de zeillessen door een minderjarige cursist geschiedt op eigen risico en voor rekening van de verantwoordelijke ouder/verzorger.
WV Flevo, haar instructeurs en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook.

Administratieve afhandeling

Betaling is uitsluitend mogelijk door het afgeven van een eenmalige incassomachtiging. Door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier verleent u deze machtiging. Het verschuldigde bedrag wordt ca twee weken voorafgaand aan uw cursus geïncasseerd. Niet correct of onvolledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden niet in behandeling genomen.